Dot plaatsen? MainportDotz op locatie?

Jouw persoonlijke havengids

Laatst toegevoegde MainportDot

x

Over MainportDotz

Mainport Rotterdam is een fantastische plek om te leven en te werken en biedt een uitstekend toekomstperspectief. Maar lang niet voor iedereen is duidelijk welke interessante plekken en loopbaanmogelijkheden de Rotterdamse haven biedt. MainportDotz laat als digitale gids de boeiende kanten van de haven zien en maakt jongeren enthousiast voor technisch, logistiek en havengerelateerd onderwijs en voor een baan in de haven. Ook andere geïnteresseerden die affiniteit hebben met de haven kunnen hier een overzicht vinden van wat de mainport allemaal te bieden heeft. MainportDotz richt zich met de verspreiding van informatie voornamelijk op vernieuwende en digitale media. 

icons content

Hoe werkt het?

MainportDotz bereikt mensen op unieke wijze via een netwerk van interactieve touchscreens, websites, mobiele apps en diverse andere (digitale) media. MainportDotz bestaat uit informatiebollen, genaamd dotz, en deze zijn digitaal, innovatief, opvallend, actueel, flexibel en zo groot als een tennisbal. Ze tonen vacatures, bedrijfspresentaties, opleidingsinformatie, stages, interessante plekken en mainportgerelateerde informatie. De dotz bevatten tekst, foto’s en video’s en zijn ook te bekijken op een smartphone waar detail- en achtergrondinformatie beschikbaar is.  

Dotz plaatsen?

MainportDotz zijn aandachtstrekkers en zijn bij uitstek geschikt om met jongeren te communiceren. Plaats uw organisatieprofiel, actuele stages of upload die leuke bedrijfsvideo, het kan allemaal! U ontvangt bij deelname een eigen dot voor een dynamisch bedrijfsprofiel met een koppeling naar het mobiele platform. Deelnemende bedrijven mogen doorlopend vijf stage/vacature/recreatie-dotz publiceren. U kunt via een eigen account inloggen en uw dotz aanmaken, publiceren en aanpassen.

download mediakaart

MainportDotz op locatie?

Op een moderne wijze communiceren met bezoekers en klanten? Met een MainportDotz-scherm bij u op locatie informeert u gasten niet alleen met nieuws en mededelingen van uw eigen organisatie, maar geeft u ze ook toegang tot alle overige informatie binnen het MainportDotz-netwerk. Als locatiehouder van MainportDotz kunt u uw eigen content plaatsen en aanpassen, op ieder gewenst moment. Bent u geïnteresseerd en wilt u iets eigentijds en duurzaams? Iets dat weinig ruimte in beslag neemt en veel voordelen biedt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

MainportDotz is een concept van Portstream, een mediabureau met vernieuwende producten en diensten specifiek voor de haven en industrie. Tot de producten behoren o.a. Talent-Gezocht! en MainportDotz. Portstream is sterk in het optimaliseren van traditionele communicatiemiddelen en de transformatie naar digitale toepassingen, applicaties en cloud solutions.

Portstream
Nicolaas Pieckstraat 12 | 3232 BP | Brielle
tel: 0181-393277

portstream.nl
info@portstream.nl

Cookie

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld - die communiceren via de website die je bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet wat voor cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door onze website.

Cookies waarmee we het gebruik van de website kunnen meten (Analytische Cookies)

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. MainportDotz heeft daar geen invloed op.

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+, Twitter en YouTube. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. MainportDotz heeft daar geen invloed op.

Overige cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Privacy policy

Future Forward, gevestigd aan:
Nicolaas Pieckstraat 12
3232 BP, Brielle
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://mainportdotz.nl/
Nicolaas Pieckstraat 12
3232 BP, Brielle
Nederland +31 (0)181 413 112

Persoonsgegevens die wij verwerken

Future Forward verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@FutureForward.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoelang wij persoonsgegevens opslaan

Future Forward bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
De gegevens blijven zolang het gebruikersaccount bestaat op de server aanwezig. Wanneer de gebruiker een aanvraag doet voor het verwijderen van zijn of haar account of gegevens dan zal de data hiermee worden verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hieronder vindt u een de redenen waarom wij deze gegevens verwerken:
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Portstream Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Future Forward) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Future Forward verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Future Forward gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Future Forward en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@FutureForward.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Future Forward wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Portstream Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@FutureForward.nl.

Onze partners